Публична покана 10

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: "Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на ИУ - Варна", обявена с публична покана РД 21-1310/24.08.2015 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 24.08.2015 г. до 02.09.2015 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9045136.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 02 септември 2015 г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 24.08.2015 г.

     4. Протокол
     5. Гаранция по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 07.09.2015 г.

     6. Договор
     7. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 10.09.2015 г.

      8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  29.09.2015 г.

      9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  27.10.2015 г.

    10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  06.11.2015 г.

    11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  17.11.2015 г.

    12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  10.12.2015 г.

     13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.12.2015 г.

       14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП
       15. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване: 07.01.2016 г.