Преминаване на студент от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ-Варна

Преминаване на студент от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ-Варна

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.115 от Правилника на Икономически университет – Варна
и във връзка с преминаване на студенти от една форма на обучение в друга
и от една специалност в друга в рамките на университета
съгласно заповед на Ректора № РД-14-1578/19.06.2017 г. се определят следните срокове:
 

 1. Подаването на заявления в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) и Център за магистърско обучение (каб. 114) е до 6 юли 2017 г. включително.
   
 2. Разглеждане на заявленията във факултетите и Център за магистърско обучение е от 7 юли до 11 юли 2017 г. включително.
   
 3. Заповедите за преминаване на студентите от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга се изготвят и обявяват до 15 юли 2017 г. за ОКС "бакалавър", а за ОКС "магистър" до 09.10.2017 г.
   
 4. Преминаване на студент от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга в рамките на университета се разрешава еднократно, при условие че студентите са завършили успешно предходната учебна година без задължения по учебен план (чл. 115, т. 2, 3 и 4 от Правилника на Икономически университет – Варна).
   
 5. Студентите заплащат такса за прехвърляне в друга специалност или друга форма на обучение в размер на 50 лв. (съгласно заповед РД-10-1291/16.05.2016 г.).
   
 6. Студентите (ОКС "бакалавър"), които желаят да преминат в специалност с обучение на английски език или руски език (Международен бизнес, Международен туризъм) и нямат оценка от ДЗИ (Мн. Добър 5,00) или наличие на сертификат за владеене на английски или руски език (съгласно Правилник за приемане на студенти в ОКС "бакалавър" за уч. 2017/2018 г.), следва да се явят на изпитен тест по английски или руски език в зала Н-214 от 14:00 ч. за периода от 20.06.2017 г. до 06.07.2017 г. Таксата за изпитния тест е 50 лв., която се внася в касата на университета. (съгласно зап. РД-10-1291/16.05.2016 г.).