Днес е крайният срок за избор на дисциплини за учебната 2018/2019 г.

Днес е крайният срок за избор на дисциплини за учебната 2018/2019 г.

За студенти 1, 2 и 3 курс от всички специалности, ОКС "бакалавър",
редовно и дистанционно обучение

До 10.04.2018 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2018/2019 г. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави като влезете в  своя профил в "Студентско състояние" и изберете „Изборни дисциплини“. Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.

Учебни програми по изборните дисциплини може да намерите в страницата на вашата специалност

Напомнете и на ваши колеги да направят избор!


 

Изборни дисциплини