Уважаеми колеги,

 Уведомяваме Ви, че от 4 до 26 април 2016г. ще се проведе годишният Преглед на студентската научна дейност по специалности в следния график :

 1. Секция „Правни науки“

06.04.2016 г., (сряда) от 14:00 ч. в зала 116

 1. Секция „Обща икономическа теория”

„Развитие на българската икономика в следкризисния период”

13.04.2016 г. (сряда), 15:30 ч., зала 122

 1. Секция „Информатика“ и секция „Бизнес информационни системи”

14.04.2016 г. (четвъртък), 15:00 ч., зала 319

 1.  Секция „Мениджмънт“

 15.04.2016 г., (петък), 08:00 ч., зала 220

 1. Секция „Маркетинг“

15.04.2016 г. (петък), 10:15 ч., зала 2-315

 1. Олимпиада по програмиране

16.04.2016 г. (събота), 10:00ч., зали Н-201, Н-202, Н-208, Н-209, Н-212, Н – 214

 1.   Секция „Логистика”

18.04.2016г., (понеделник) 13:30ч., зала 2-125

 1. Секция „Счетоводна отчетност“

19.04.2016 г., (вторник), 09:00 ч., зала 446

 1. Секция „Стокознание“

20.04.2016 г., (сряда), 09:00 ч., зала 306

 1. Секция „Статистика и иконометрия“

20.04.2016 г., (сряда), 13:30 ч., зала Н - 205

 1. Секция „Международни икономически отношения“

21.04.2016г., (четвъртък), 10:00ч., зала 2-126

 1. Секция „Социални и хуманитарни науки“

„Моралните дилеми на съвременния свят”

21.04.2016 г., (четвъртък), 13:30 ч., зала 116

 1. Секция „Туризъм“

21.04.2016г., (четвъртък), 11:00 ч., зала 2-311

 1. Секция „Икономика на сторителството”

21.04.2016г., (четвъртък), 11:00ч., зала Н-111

 1. Секция „Икономика на недвижимата собственост”

21.04.2016г., (четвъртък), 11:00ч., зала Н-111

 1. Секция „Бизнес икономика”

21.04.2016г., (четвъртък), 11:00ч., зала Н-111

 1. Секция „Финанси“

22.04.2016 г., (петък) 13:30 ч., 2-213

 1. Секция „Икономика на търговията“ и секция Глобален търговски            бизнес

26.04.2016 г., (вторник), 09:00 ч., зала 446

 1.   Секция „Аграрна икономика“

22.04.2014 г. (петък), 09:00 ч., зала 319

 1. Секция „Инфустриален бизнес”

25.04.2016г.,(понеделник) 08:00ч., зала 2-220

  Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, която ще се проведе на 10 май /вторник/ 2016г. от 9,00ч. в конферентна зала 446. В нейния дневен ред студентите, които са класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади / при регламент 7 минути/ с последваща дискусия върху тях. Представените доклади, в обем до 8 стандартни страници, ще бъдат публикувани в сборник. Тези доклади следва задължително да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

  На 10 май 2016г. от 14,00ч. в зала 446 /конферентна/ се предвижда тържествено връчване на грамоти и парични награди от Ректора на отличените на първо, второ и трето място студенти в Прегледа на студентската научна дейност.

Технически изисквания към докладите

Отдел НИДД