Междууниверситетска студентска научна конференция

Студентски съвет към Икономически университет – Варна организира Студентска научна конференция 2014 г., която ще се проведе на 29.04.2014 г.

Поканват се за участие студенти от петте варненски университета, с подтеми в следните направления:

  • за Икономически университет – Варна – "Икономическото състояние на България и тенденции за развитие в икономиката".
  • за Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" "Икономическото състояние на България и тенденции за развитие във водния транспорт".
  • за Варненски свободен университет "Черноризец Храбър""Икономическото състояние на България и тенденции за развитие в архитектурата, строителството и геодезията".
  • за Медицински университет "д-р П. Стоянов" – "Икономическото състояние на България и тенденции за развитие в медицината".
  • за Технически университет – Варна – "Икономическото състояние на България и тенденции за развитие в технологиите".

Информация относно етапи, условия и изисквания за участие може да намерите на адрес: http://conference2014.ss-varna.org/