Финансово-счетоводен отдел

Финансово-счетоводен отдел

 Счетоводител

Гергана Нанева

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164788

Галина Андреева

Кабинет Кабинет: 231


Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164796

Цветанка Атанасова

Кабинет Кабинет: 231


Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164818

Жени Станчева

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164758

Джейлян Атъф

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164820

Милена Великова

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164823

Станислава Захариева

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164819

Марина Карачолова

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164817

 Касиер

Вяра Вълкова

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164798

 Вътрешен одит

Финансов контрольор

Недялка Александрова

Кабинет Кабинет: Спортен комплекс, каб. С 10Mobile Мобилен тел. 0882 164574