Среща на студенти с кмета на община Девня - г-н Свилен Шитов

На 09 май 2017 г. студенти от специалност „Икономика на строителството” и специалност „Икономика на недвижимата собственост”, III курс, изучаващи дисциплините Местно управление и самоуправление, Комунално стопанство и благоустройство и Урбанистка посетиха община Девня и се срещнаха с кмета на общината - Свилен Шитов и с главния архитект Симеон Георгиев.

Срещата бе открита от г-н Свилен Шитов, който направи кратко представяне на общината и запозна студентите с богатия природен и културно-исторически потенциал, като очерта и основните предизвикателства, пред които е изправена местната власт при взаимодействието си с централната изпълнителна власт и големите промишлени предприятия, разположени на територията на общината.

Други акценти в срещата бяха проблемите, които общината има във връзка с опазването на околната среда, европейското финансиране и възможностите за реализирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони, както и подписания в началото на 2017 г. меморандум за стратегическо партньорство между общините Варна, Девня, Белослав и Аксаково.

Посещението на студентите завърши в Музея на мозайките, където бяха запознати по-подробно с античната история на Девня.

Отзвук за срещата е публикуван и в блога на Община Девня.

Организатори:
доц. д-р Петко Монев
гл. ас. д-р Севдалина Христова
гл. ас. д-р Анна Господинова
Виктория Атанасова