Контакти

ОТДЕЛ "НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ДОКТОРАНТУРА"

Ръководител отдел

Ива Игнатова

Office Кабинет: 503

Mobile Мобилен тел. 0882 164866

Email Email: doktoranti@ue-varna.bg


Инспектор УД

Ива Банкова

Office Кабинет: 503

Phone Тел. 052 830813Mobile Мобилен тел. 0882 164771

Email Email: nidd@ue-varna.bg
Контакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg