Обявени конкурси

Обявени конкурси

Уважаеми кандидат-докторанти,

На 11 юни (вторник) 2019 г. ще се проведат конкурсни изпити по специалността за кандидат-докторанти от преобявения прием. Изпитини листи ще получите от нас, носете си само химикал, пишещ в син цвят и конспекта (тематичната програма).

Изпитите по чужд език ще се проведат на 13 юни (четвъртък) 2019.

Всички кандиати са получили уведомителни писма, конспекти и указания за изпита заедно с критериите за оценка и класиране.

Зали, часове и членове на конкурсни комисии за изпитите на 11-ти и 13-ти юни може да видите ТУК. (Заповед за изпитни комисии Но: РД-06-1090/30.04.2019 г.)

Успешна подготовка!

При въпроси от административен характер, свържете се с отдел НИДД.

Предстоящи през месец септември 2019 г.

Област на висшето образование Професионално направление Докторска програма Държавна поръчка
Редовно Задочно