Докторанти

Докторанти

Във връзка с конкурса за докторанти, обявен в ДВ, бр.71/28.08.2018 г., предоставяме следната информация:

Кандидат-докторантските изпити ще се проведат както следва:

- изпит по специалността - 12.12.2018 г.;

- изпит по чужд език - 14.12.2018 г.

Информация за зала и час на провеждане за всяка докторска програма може да видите тук.

Успешна подготовка!

Отдел НИДД