Докторанти

Докторанти

ОБЯВА конкурс за прием на докторанти за уч. 2018/2019 г. (публикувана в ДВ, бр. 71 / 28.08.2018 г.)

Документи за конкурса за докторанти се подават до 28.10.2018 г. в отдел НИДД (каб. 503). Може да ги изтеглите от тук .