Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Бистра Колева Радева

Тема на дисертационния труд: „Регулиране на международните финансови пазари и паричната политика”

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

13.05.2019

Елица Димитрова Узунова

Тема на дисертационния труд: "Функционален модел на компетентностите за специалистите по маркетингови изследвания”

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

27.03.2019

Мария Станимирова Токушева

Тема на дисертационния труд: „Възможности за оптимизация при проектирането на операционната система на предприятие за преработка на черупкови плодове”

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

19.03.2019
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на