Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

доцент / 1 бр. 3.8 Икономика Маркетинг (бранд мениджмънт) Маркетинг 2 месеца, ДВ, бр. 91/2.11.2018 г. 02.11.2018 г.
Документи - в отдел НИДД, стая 503, 052/830-813