Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура"

Ръководител отдел

Развитие на академичния състав, Докторантура

Ива Игнатова

Office Кабинет: 503

Mobile Мобилен тел. 0882 164866

Email Email: doktoranti@ue-varna.bg


 Инспектор УД

Научни проекти

Емилия Киречева

Office Кабинет: 503

Mobile Мобилен тел. 0882 164725

Email Email: e.kirecheva@ue-varna.bg
Докторантура

Ива Банкова

Office Кабинет: 503

Mobile Мобилен тел. 0882 164771

Email Email: nidd@ue-varna.bg


Работно време

Понеделник - Петък

08:00 - 16:30

Почивки

10:15 - 10:30
12:00 - 12:30
14:30 - 14:45

Office Кабинет: 503      Phone Тел. 052 830813

Mobile Мобилен тел. 0887 657560