гл.ас.д-р Юлия Христова


Поща julia_hristova@ue-varna.bg
Телефон 0882164543;
Кабинет 414а
Консултации Кабинет: 66 или 414а, Сряда, 13:45-15:45
Консултации Кабинет: 66 или 414а, Четвъртък, 09:15-11:15
Интернет Страница https://www.facebook.com/DepartmentofcCommerce
Автобиография (CV) АВТОБИОГРАФИЯ_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в търговския бизнес Курс 4 Редовно обучение Специалност СТОК.
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СПНУ
Конкурентоспос. на търг.бизнес Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДНДО
Конк. и конкурентоспособност Курс 3 Редовно обучение Специалност БИЗН.ИК
Основи на търговския бизнес Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СПНУ
Основи на търговския бизнес Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДНДО