гл.ас.д-р Елица Граматикова


Поща e_gramatikova@ue-varna.bg
Кабинет 411A
Консултации Кабинет: 411A, Понеделник, 16:00-18:00
Консултации Кабинет: 411A, Вторник, 13:00-15:00
Дейности Дати за неположени изпити през летния семестър на учебната 2018/2019 г.: 12.03.2019 - 13:00-15:00 ч.; 09.04.2019 - 13:00-15:00 ч.
Интернет Страница https://www.facebook.com/DepartmentofcCommerce
Автобиография (CV) CV_ENG_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Търговска реклама Курс 4 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
У-ние на търговските операции Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
У-ние на търговските операции Курс 4 Редовно обучение Специалност СТОК.
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност ИБП
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност СБП
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност АБ
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност ЛОГИСТ.
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност ПА
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност СА
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност НИИ
Маркетингови изследвания Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ
Маркетингови изследвания Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СПНУ
Маркетингови изследвания Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДНДО