гл.ас.д-р Миглена Милева


Поща megi.dushkova@ue-varna.bg
Кабинет 411a
Консултации Кабинет: 2-128, Сряда, 10:00-12:00
Консултации Кабинет: 2-128, Четвъртък, 14:15-16:15

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност СО
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност СФ
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност МАРКЕТ.
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност СМД
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност ТУРИЗЪМ
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност МИО
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност БИС