гл.ас.д-р Миглена Милева


Поща megi.dushkova@ue-varna.bg
Кабинет 411а
Консултации Кабинет: 1-411 A, Вторник, 07:15-09:15
Консултации Кабинет: 1-411А, Четвъртък, 07:15-08:15
Консултации Кабинет: 411а, Четвъртък, 10:15-11:15

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Търг. политика на Европ. съюз Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ
Търг. политика на Европ. съюз Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СПНУ
Търг. политика на Европ. съюз Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДНДО
Търговски мениджмънт Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Логистика Курс 4 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Орг.на търг.и упр.на търг.опер Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СПНУ
Орг.на търг.и упр.на търг.опер Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДНДО