гл.ас.д-р Виолета Петева Ласкова


Поща v.peteva_laskova@ue-varna.bg
Кабинет 414а
Консултации Кабинет: 414-а, Вторник, 11:00-13:00
Консултации Кабинет: 414-а, Четвъртък, 14:00-16:00
Автобиография (CV) Avtobiografia_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Контролинг Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ
Контролинг Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СПНУ
Контролинг Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДНДО
Управление на риска в търг. Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДНДО
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност АБ
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност СМД
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност ЛОГИСТ.
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност БИЗН.ИК
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖ.
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност ПА
Въведение в търговията Курс 2 Редовно обучение Специалност НИИ
Маркетинг Курс 2 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Маркетинг Курс 2 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
Маркетинг Курс 2 Редовно обучение Специалност БИС