ас.д-р Виолета Петева Ласкова


Поща v.peteva_laskova@ue-varna.bg
Кабинет 414а
Консултации Кабинет: 414-а, Вторник, 11:30-13:30
Консултации Кабинет: 414-а, Четвъртък, 14:00-16:00
Автобиография (CV) Avtobiografia_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Потребителско поведение Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Търг. политика на Европ. съюз Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ
Търг. политика на Европ. съюз Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СПНУ
Търг. политика на Европ. съюз Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДНДО