доц.д-р Христо Трайков


Поща hristo.traykov@ue-varna.bg
Кабинет 317а
Консултации Кабинет: 317а, Вторник, 11:00-13:00

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Фин. мениджмънт в търговията Курс 4 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Осн. на търг. предприемачество Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.