проф.д-р Данчо Данчев


Поща dancho_danchev@ue-varna.bg
Кабинет 127 г
Автобиография (CV) CV_Danchev_.doc

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СПНУ
Магистърски семинар Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДНДО
Количествени методи в търг. Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Основи на търговския бизнес Курс 2 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.