проф.д-р Данчо Данчев


Поща dancho_danchev@ue-varna.bg
Кабинет 217
Консултации Кабинет: 217, Сряда, 14:00-16:00
Приемно време Сряда 12:00 - 14:00
Автобиография (CV) CV_Danchev_.doc

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на търговския бизнес Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СПНУ
Основи на търговския бизнес Курс 6 Редовно обучение Специалност ГТБ-ДНДО
Омниканална търговия Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ
Омниканална търговия Курс 5 Редовно обучение Специалност ГТБ-СПНУ