х.проф.дин Николинка Сълова


Поща nsalova@ue-varna.bg
Телефон ;
Кабинет етаж 1 кабинет 106
Консултации Кабинет: 106, Четвъртък, 15:00-16:00

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност