Ръководство

Ръководител катедра

Проф. д-р Евгени Станимиров

Проф. д-р Евгени Петров Станимиров

Кабинет Кабинет: 203

Тел. 052 643361
Mobile Мобилен тел. 0884 699455

Email Email: stanimirov@ue-varna.bg


Заместник-ръководител катедра

Доц. д-р Евгения Тонкова

Доц. д-р Евгения Тонкова

Кабинет Кабинет: 515Email Email: evge@mbox.digsys.bg