Факултетен съвет

Председател

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р Данчо Янков Данчев


Заместник-председател

Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров


Членове

 1. Проф. д-р Пламен Благов Илиев
 2. Проф. д-р Румен Николаев Калчев
 3. Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов
 4. Доц. д-р Виолета Янева Димитрова
 5. Доц. д-р Гергана Георгиева Славова-Стефанова
 6. Доц. д-р Денка Йорданова Златева
 7. Доц. д-р Донка  Димитрова Желязкова
 8. Доц. д-р Иван Йовчев Йовчев
 9. Доц. д-р Иван Желев Иванов
 10. Доц. д-р Иван Йорданов Петров
 11. Доц. д-р Илиан Иванов Минков
 12. Доц. д-р Мария Радославова Станимирова
 13. Доц. д-р Михал Стоянов
 14. Доц. д-р Петя Йорданова Данкова
 15. Доц. д-р Силвия Георгиева Благоева-Карамфилова
 16. Доц. д-р Събка Димитрова Пашова
 17. Доц. д-р Теменуга Василeва Стойкова
 18. Доц. д-р Таня Николова Георгиева
 19. Доц. д-р Христо Атанасов Трайков
 20. Доц. д-р Цветнен Димитров Цветков

Нехабилитирани преподаватели

 1. Гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова
 2. Гл. ас. д-р Тодор Стоянов Райчев
 3. Гл. ас. д-р Юлия Николаевна Христова

Докторанти и студенти

 1. Докт. Павлина Пламенова Пеева
 2. Студ. Соня Кирилова Начева
 3. Студ. Лили Агароновна Мартиросян