Факултетен съвет

Председател

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р Данчо Янков Данчев


Заместник-председател

Доц. д-р Петко Генчев Монев


Членове

 1. Проф. д-р Пламен Благов Илиев
 2. Проф. д-р Румен Николаев Калчев
 3. Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов
 4. Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров
 5. Доц. д-р Виолета Янева Димитрова
 6. Доц. д-р Гергана Георгиева Славова-Стефанова
 7. Доц. д-р Денка Йорданова Златева
 8. Доц. д-р Донка  Димитрова Желязкова
 9. Доц. д-р Иван Йовчев Йовчев
 10. Доц. д-р Иван Желев Иванов
 11. Доц. д-р Иван Йорданов Петров
 12. Доц. д-р Илиан Иванов Минков
 13. Доц. д-р Мария Радославова Станимирова
 14. Доц. д-р Михал Стоянов
 15. Доц. д-р Петя Йорданова Данкова
 16. Доц. д-р Силвия Георгиева Благоева-Карамфилова
 17. Доц. д-р Събка Димитрова Пашова
 18. Доц. д-р Теменуга Василeва Стойкова
 19. Доц. д-р Таня Николова Георгиева
 20. Доц. д-р Христо Атанасов Трайков
 21. Доц. д-р Цветнен Димитров Цветков

Нехабилитирани преподаватели

 1. Гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова
 2. Гл. ас. д-р Тодор Стоянов Райчев
 3. Гл. ас. д-р Юлия Николаевна Христова

Докторанти и студенти

 1. Докт. Теодора Генкова Станчева
 2. Студ. Свилен Красимиров Пашов
 3. Студ. Косьо Владимиров Владимиров