Поздравителен адрес от Висше Военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" /Началник на ВВМУ, комодор, проф. д.в.н. Боян Медникаров/ по повод тържествено връчване на първата награда "Проф. Цани Калянджиев"

Поздравителен адрес от Висше Военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Началник на ВВМУ, комодор, проф. д.в.н. Боян Медникаров