Поздравителен адрес от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" по повод началото на новата учебна 2016/2017 г.

Поздравителен адрес