Благодарствено писмо от г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО по повод Тържествена церемония по удостояване с почетно звание "Доктор хонорис кауза на ИУ-Варна"

Благодарствено писмо от г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО по повод Тържествена церемония по удостояване с почетно звание Доктор хонорис кауза на ИУ-Варна