Благодарствен адрес за Студентски съвет към ИУ-Варна от Асоциация дебати - София за оказана помощ при организиране на Национален дебатьорски форум 2017 година в гр. Варна

Благодарствен адрес за Студентски съвет към ИУ-Варна от Асоциация дебати - София за оказана помощ при организирането на Национален дебатьорски форум 2017 година в град Варна