Публична покана 11

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: „Доставка на стоки за академични клубове на Икономически университет - Варна през 2016г.”, обявена с публична покана РД-21-1375/09.09.2015г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 11.09.2015г. до 18.09.2015г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9045797.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 18 септември 2015г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Справка за средномесечни цени на едро на хранителни продукти за Варненска област – м.август 2015г.
  4. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 10.09.2015 г.

      5. Протокол

Дата на публикуване: 23.09.2015 г.