доц. д-р Светлозар Стефанов


Поща svetstefanov@ue-varna.bg
Телефон ;
Кабинет 443
Консултации Кабинет: 443, , 07:00-15:00
Консултации Кабинет: 443, Вторник, 13:00-07:00
Автобиография (CV) CV_Sajt_IU_Varna_.doc

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар - I и II част Курс 4 Редовно обучение Специалност СО
Счетоводство Курс 5 Задочно обучение Специалност СК
Счетоводство Курс 5 Задочно обучение Специалност СК-СПНУ
Счетоводство Курс 6 Задочно обучение Специалност СК-СПН
Счетоводство Курс 6 Задочно обучение Специалност СК-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност МТБ-СПН
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност МБМ-СПН
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност АБ-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност ПФИН-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност РМК-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност СК-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност УПМ-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност МТБ-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност СП-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност УП-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност МО-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност ПМАВ-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност МБМ-ДНДО
Теория на счетоводството Курс 5 Редовно обучение Специалност ИМБ-ДНДО
Организация на счетоводството Курс 2 Редовно обучение Специалност СО
Упр. и събиране на вземанията Курс 3 Редовно обучение Специалност СФ
Магистърски семинар Курс 5 Задочно обучение Специалност СК-СПНУ
Управление на туризма Курс 4 Редовно обучение Специалност ТУРИЗЪМ
У-ние на публичните разходи Курс 5 Редовно обучение Специалност ПМАВ-СПНУ
У-ние на публичните разходи Курс 6 Редовно обучение Специалност ПМАВ-ДНДО