Публична лекция "Социални предприятия и социални иноваци"

Публична лекция "Социални предприятия и социални иноваци"

Икономически университет – Варна

Ви кани на

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на тема "Социални предприятия и социални иноваци"

19 април 2019 г., 10:15 ч., зала 122

Лектор: доц. д-р Юлиян Нарлев от Икономически университет – Варна