International Conference pool 25-28 August 2017

Дружество Глобализация и бизнес

има удоволствие да ви покани на

Седма Международна научна конференция
„Глобализация и бизнес”
25-28 Август, 2017 г.

Конференцията е ежегодна. Тази година тя се провежда паралелно със

Седма международна конференция
Management, accounting and Entrepreneurship ICMAE-2017
25 август 2017

И

Пета международна конференция
Language Learning and Teaching ICLLT-2017
26 август 2017

Насоченост към академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво

Основни тематични направления:

  • Икономическо развитие и глобализация
  • Политика и глобализация
  • Бизнес развитие и иновации
  • Икономика и управление на бизнеса
  • Социално-културни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите в условия на глобализация

Официални езици: английски

Важни срокове:

  • Подаване на заявки за участие с резюмета на английски: 01.08.2017
  • Представяне на пълните доклади: 01.10.2017

Докладите ще бъдат публикувани в сборник с доклади и електронно издание.

Допуска се учaстие с не-повече от 2 доклада.

Място на провеждане: Икономически университет - Варна

Контакти: conferences@psp-ltd.com

За повече подробности посетете нашия сайт: http://www.perun-holidays.com/conf_GB_2017.htm

Участието на служители от ИУ-Варна, СУ „Св. Кл. Охридски” и УНСС е без такса.

Очакваме вашето активно участие в Седмата международна научна конференция „Глобализация и бизнес”, 25-28 август 2017 г.