9 март - неучебен ден

9 март - неучебен ден

На основание Графика на учебния процес за учебната 2016/2017 г.,
и включените в него дати от поправителна изпитна сесия за зимен семестър,

 

9 март 2017 г. е обявен за неучебен ден.