Семестриални такси за учебната 2016/2017 г. - държавен прием

  1. За специалностите от професионално направление “Икономика”, “Туризъм” и “Администрация и управление”
редовно обучение 220.00 лв.
задочно обучение 220.00 лв.
дистанционно обучение 220.00 лв.
  1. За специалностите от професионално направление “Икономика” и “Туризъм” с преподаване на чужд език
редовно обучение 231.00 лв.
  1. За специалностите от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
редовно обучение 450.00 лв.
СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер, ЕГН и Специалност.