Акадамечен календар на учебния процес

Акадамечен календар на учебния процес за 2017/2018 г.
за студенти от образователно-квалификационна степен "бакалавър"
редовно обучение задочно обучение дистанционно обучение

 


 

Акадамечен календар на учебния процес за 2016/2017 г.
за студенти от образователно-квалификационна степен "бакалавър"
редовно обучение задочно обучение дистанционно обучение