Контакти

Oтдел "Международно сътрудничество"

Заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност

Доц. д-р Петя Йонкова Данкова Доц. д-р Петя Йонкова Данкова

Кабинет Кабинет: 201

Телефон Тел. 052 643363
Електронна поща Email: dankova@ue-varna.bg

Институционален координатор по програма "Еразъм+"

Гл. ас. д-р Александър Шиваров Гл. ас. д-р Александър Шиваров

Кабинет Кабинет: 229 Г


Електронна поща Email: a.shivarov@ue-varna.bg

Ръководител отдел "Международно сътрудничество"

Д-р Невена Добрева

Кабинет Кабинет: 321

Телефон Тел. 052 830812Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164660

Електронна поща Email: int_relations@ue-varna.bg

Организатор дейности "Чуждестранни студенти"

Валентина Йорданова

Кабинет Кабинет: 321

Телефон Тел. 052 830812

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164 852 ; 0888 641160

Електронна поща Email: foreign_students@ue-varna.bg
                   exchange_students@ue-varna.bg

Евгени Райчев

Евгени Райчев

Кабинет Кабинет: 321

Телефон Тел. 052 830812

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164775

Електронна поща Email: foreign_students@ue-varna.bg

Организатор мобилности "Програма Еразъм+"

Александър Стойчев

Кабинет Кабинет: 321

Телефон Тел. 052 830812

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164 662

Електронна поща Email: int_relations@ue-varna.bg

Дарина Иванова

Кабинет Кабинет: 321

Телефон Тел. 052 830812

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164642

Електронна поща Email: int_relations@ue-varna.bg