Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
По професионално направление: 3.9 Туризъм, научна специалност - Икономика и управление на туризма (Хотелиерство и ресторантьорство)

Кандидат: гл. ас. д-р Георгина Георгиева Луканова

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

01.03.2017 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на

По професионално направление: 

Кандидат:

 

Научно жури
По професионално направление:

Кандидат:

Научно жури