Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика

Кандидат: доц. д-р Юлиан Андреев Василев

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

11.03.2019 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

Професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност - Маркетинг (бранд мениджмънт)

Кандидат: гл. ас. д-р Владимир Сашов Жечев

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

05.03.2019 г.

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика

Кандидат: гл. ас. д-р Иван Огнянов Куюмджиев

Научно жури

11.03.2019 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика

Кандидат: ас. д-р Борис Иванов Банков

Съобщение

Научно жури 11.03.2019 г.