Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР" Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика

Кандидат: доц. д-р Юлиан Андреев Василев

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

09.05.2019 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика

Кандидат: гл. ас. д-р Иван Огнянов Куюмджиев

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

09.05.2019 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на

Професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: Икономика и управление (Основи на строителния бизнес)

Кандидат: 1. ас. д-р Ваня Антонова Пандъкова

                    2. д-р Стелина Светославова Спасова

Съобщение

Научно жури

14.05.2019 г.

Професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: Икономика и управление (Потребителско поведение в търговията)

Кандидат: ас. д-р Виолета Петева Ласкова

д-р Светла Николаева Атанасова

Съобщение

Научно жури 16.05.2019

Професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: Финанси, парично обращение, кредит и сатраховка (корпоративни финанси)

Кандидат: д-р Светослав Велинов Борисов

Съобщение

Научно жури 16.05.2019

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление, научна специалност: Социално управление (Управление на човешките ресурси)

Кандидат: д-р Петър Красимиров Петров

Съобщение

Научно жури 16.05.2019

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление, научна специалност: Социално управление (Стратегическо управление и управление на публичния сектор)

Кандидат: ас. д-р Бончо Цанев Митев

Съобщение

Научно жури 16.05.2019

Професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопаската дейност

Кандидат: ас. д-р Атанас Цветков Атанасов

Съобщение

Научно жури 16.05.2019