Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Кандидат: Мария Георгиева Георгиева

Тема на дисертационния труд: "Роля на социално-отговорния брандинг при управление на взаимоотношенията с клиентите"

Докторска програма "Маркетинг"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

07.08.2019 г.

Кандидат: Христина Божидарова Недялкова

Тема на дисертационния труд: "Ролята на интеркултурните комуникации за повишаване качеството на екскурзоводското обслужване"

Докторска програма "Икономика и управление (туризъм)"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

31.07.2019 г.

Кандидат: Кристиян Пламенов Вълчев

Тема на дисертационния труд: "Развитие на пазара на луксозни градски жилищни имоти в България"

Докторска програма "Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)"

Научно жури 26.06.2019 г.

Кандидат: Мария Ангелова Тошкова

Тема на дисертационния труд: "Влияние на имиджа при управление на взаимоотношенията с клиенти"

Докторска програма "Маркетинг"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

07.08.2019 г.

Кандидат: Галин Иванов Марков

Тема на дисертационния труд: „Методически аспекти на оценката и управлението на риска във вътрешния финансов контрол в публичния сектор на Република България”

Докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"

Научно жури
 
03.07.2019 г.

Кандидат: Томас Винфрид Хенчел

Тема на дисертационния труд: "Контролингът и факторингът в процеса на оптимизиране на продажбите при търговията с автомобили (на примера на „Фолксваген АГ“ Германия)"

Докторска програма "Икономика и управление (търговия)"

Научно жури 03.07.2019 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на