Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
Кандидат: Дана Асенова Стефанова
Докторска програма: Стокознание
Тема на дисертационният труд: "Подобряване на потребителните свойства на хляба чрез използване на добавки"
Научно жури 03.07.2017 г.
Кандидат: Ралица Стефанова Димитрова
Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационният труд: "Усъвършенстване на управлението на водните ресурси в "Напоителни системи""
Научно жури 30.06.2017 г.
Кандидат: Божана Илиева Иванова
Докторска програма: Приложение на изчислителната техника в икономиката
Тема на дисертационният труд: "Усъвършенствана система за управление на взаимоотношенията с клиенти в електронната търговия"
Научно жури 30.06.2017 г.
Кандидат: Радка Валериева Начева
Докторска програма: Информатика
Тема на дисертационният труд: "Компютърна система за оценяване на ползваемостта на мобилни приложения"
Научно жури 30.06.2017 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на