Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Бистра Колева Радева

Тема на дисертационния труд: „Регулиране на международните финансови пазари и паричната политика”

Докторска програма: "Световно стопанство и МИО"

Публична защита: 14.06.2019, 13:00 ч. в зала 320.

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

13.05.2019

Кандидат: Мария Георгиева Георгиева

Тема на дисертационния труд: "Роля на социално-отговорния брандинг при управление на взаимоотношенията с клиентите"

Докторска програма "Маркетинг"

Научно жури 03.06.2016 г.

Кандидат: Христина Божидарова недялкова

Тема на дисертационния труд: "Ролята на интеркултурните комуникации за повишаване качеството на екскурзоводското обслужване"

Докторска програма "Икономика и управление (туризъм)"

Научно жури 03.06.2019 г.

 


 
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на