Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
Кандидат: Ралица Стефанова Димитрова
Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационният труд: "Усъвършенстване на управлението на водните ресурси в "Напоителни системи""

Научно жури

Заповед

Рецензии

Становища

Автореферат

21.09.2017 г.
Кандидат: Силвия Христова Братоева - Манолева
Докторска програма: Политическа икономия (обща икономическа теория)
Тема на дисертационният труд: "Доходното неравенство в България след 1990: състояние, тенденции и макроикономически детерминанти"
Научно жури 27.09.2017 г.
Кандидат: Виолета Петева Ласкова
Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационният труд: "Стратегически аспекти на потребителското поведение на пазара на компютърна техника в Република България"
Научно жури 04.10.2017 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на