Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
Кандидат: Мариета Георгиева Стефанова
Докторска програма: Стокознание
Тема на дисертационният труд: "Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на качеството на храните (на примера на бисквити)""
Научно жури 29.01.2018 г.
Кандидат: Цанко Валентинов Иванов
Докторска програма: Индустриален бизнес
Тема на дисертационният труд: "Модел на система за активна корпоративна сигурност в индустриалните предприятия в Република България"
Научно жури 29.01.2018 г.
Кандидат: Лилия Валентинова Милева - Иванова
Докторска програма: Социално управление
Тема на дисертационният труд: "Управление на взаимовръзката "летище - авиокомпания" (на примера на българския авиопзар)"
Научно жури 29.01.2018 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на