Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
Кандидат: Ивайло Димитров Иванов
Докторска програма: Икономика и управление (търговия)
Тема на дисертационният труд: "Възвращаемост  на инвестициите в търговски центрове в България"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

31.05.2017 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на