Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

главен асистент / 1 бр. 4.6 Информатика и компютърни науки "Информатика" "Информатика" 2 месеца, ДБ бр.3/08.01.2019 г. 09.01.2019 г.
доцент / 1 бр. 4.6 Информатика и компютърни науки "Информатика" "Информатика" 2 месеца, ДБ бр.3/08.01.2019 г. 09.01.2019 г.
професор / 1 бр. 4.6 Информатика и компютърни науки "Информатика" "Информатика" 2 месеца, ДБ бр.3/08.01.2019 г. 09.01.2019 г.