Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

Главен асистент - 1 брой 3.8 Икономика "Приложение на изчислителната техника в икономиката" "Информатика" срок 2 (два) месеца от дата на публикуване в ДВ (№20/07.03.2017) г. 07.03.2017 г.
Главен асистент - 1 брой 4.6 Информатика и комютърни науки "Информатика" "Информатика" срок 2 (два) месеца от дата на публикуване в ДВ (№20/07.03.2017) г. 07.03.2017 г.