Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

главен асистент   / 1 бр. 3.8. Икономика "Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Корпоративни финанси)" Финанси 2 месеца (ДВ, бр. 21 / 12.03.2019 г.) 12.03.2019 г.
главен асистент   / 1 бр. 3.8. Икономика "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" Счетоводна отчетност 2 месеца (ДВ, бр. 21 / 12.03.2019 г.) 12.03.2019 г.
главен асистент   / 1 бр. 3.8. Икономика "Икономика и управление (потребителско поведение в търговията на дребно)" Икономика и управление на търговията 2 месеца (ДВ, бр. 21 / 12.03.2019 г.) 12.03.2019 г.
главен асистент   / 1 бр. 3.8. Икономика "Икономика и управление (Основи на строителния бизнес)" Икономика и управление на строителството 2 месеца (ДВ, бр. 21 / 12.03.2019 г.) 12.03.2019 г.
главен асистент   / 1 бр. 3.7. Администрация и управелние "Социално управление (Управление на човешките ресурси)" Управление и администрация 2 месеца (ДВ, бр. 21 / 12.03.2019 г.) 12.03.2019 г.
главен асистент   / 1 бр. 3.7. Администрация и управление "Социално управление (Стратегическо управление и управление на публичния сектор)" Управление и администрация 2 месеца (ДВ, бр. 21 / 12.03.2019 г.) 12.03.2019 г.

Информация и документи : Отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813