Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

Главен асистент - 1 бр. 3.6 Право Административно право и административен процес "Правни науки" Срок 2 месеца по ДВ (бр.71/1.09.2017 г.) 1.09.2017 г.