Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

Доцент - 1 бр. 3.9 Туризъм Икономика и управление на туризма (Хотелиерство и индустрия на свободното време) Колеж по туризъм ДВ бр. 40/19.05.2017 г. 19.05.2017 г.