Справочници за кандидат-студенти

Справочник за кандидат-студенти 2015 Справочник за кандидат-студенти 2014 Справочник за кандидат-студенти 2013
Примерни тестове за конкурсен изпит по География на България Примерни тестове за конкурсен изпит по Български език и литература

Примерни тестове за конкурсен изпит по Икономика

Примерни тестове за конкурсен изпит по История на България

Примерни тестове за конкурсен изпит по Математика