Учебници, учебни помагала и книги 

Principles of low
Principles of low
(tasks, cases, tests)
Маркетинг в туризма Основи на информационите системи Финансов анализ Сборник от задачи и тестове Въведение във финансите
Маркетинг в туризма Основи на информационите системи Финансов анализ
Сборник от задачи
и тестове
Въведение във финансите
Хотелиерство Обектноориентирано програмиране Управление на човешките ресурси

Стратегическо управление
Хотелиерство Обектноориентирано
програмиране
Управление
на човешките ресурси
Стратегическо управление
Транспортна логистика Маркетинг Осигурителни системи и фондове

Международен мениджмънт
Транспортна логистика Маркетинг Осигурителни системи
и фондове
Международен мениджмънт
Информатика Изследване на операциите Стокознание на текстилните и обувните стоки Конкуренция и конкурентособност
Информатика Изследване на операциите
Ръководство
Стокознание на текстилните и обувните стоки
Ръководство за лабораторни упражнения
Конкуренция и конкурентособност
Финансовата наука - между догмите и реалността Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето Геополитика и геостратегия на туризма Мениджмънт в аграрния бизнес
Финансовата наука - между догмите и реалността Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето Геополитика и
геостратегия на туризма
Мениджмънт в аграрния бизнес
Екскурзоводство Организация на бизнес консултантската дейност Маркетингови проучвания в агробизнеса The Language of Microeconomics and Macroeconomics
Екскурзоводство Организация на бизнес
консултантската дейност
Маркетингови проучвания
в агробизнеса
The Language of Microeconomics and Macroeconomics
Алгебра - ръководство Русский язык Управление на корпоративната интелектуална собственост Урбанистика
Алгебра - ръководство Русский язык
Второй иностранный язык
для специальностей „Менеджмент туризма” и „Менеджмент досуга”
Управление на корпоративната интелектуална собственост Урбанистика