По въпроси относно общежития и стипендии се обръщайте към:
Инспектор "Общежития и стипендии"
Наталия Димитрова
Мобилен тел. 0887 631 606 ; 0882 164762
Фикс. номер 052 830809
Електронна поща: ios@ue-varna.bg


Резултати от класиране за стипендии по ПМС №/2000 г.
за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Забележка: Всички класирани студенти за стипендия, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система, трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител при инспектор "Стипендии и общежития", кабинет: Стипендии и общежития, Студентска улица, ет. 1 в срок до 30.11.2017 г.


Справка стипендии


Факултетен номер
    или    
ЕГН