Факултет "Управление"

Специалност Мениджмънт, ОКС "бакалавър"

катедра "Управление и администрация"

Специалност Публична администрация, ОКС "бакалавър"

катедра "Управление и администрация"

Специалност Маркетинг, ОКС "бакалавър"

катедра "Маркетинг"

Специалност Международен бизнес с преподаване на английски език, ОКС "бакалавър"

катедра "Маркетинг"

Специалност Туризъм, ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и организация на туризма"

Специалност Международен туризъм (с преподаване на руски език), ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и организация на туризма"

Специалност Международни икономически отношения, ОКС "бакалавър"

катедра "Международни икономически отношения"

Специалност Мениджмънт, ОКС "магистър"

катедра "Управление и администрация"

Специалност Мениджмънт на човешките ресурси, ОКС "магистър"

катедра "Управление и администрация"

Специалност Публична администрация, ОКС "магистър"

катедра "Управление и администрация"

Специалност Управление на продажбите и мърчандайзинг, ОКС "магистър"

катедра "Маркетинг"

Специалност Реклама и медийни комуникации, ОКС "магистър"

катедра "Маркетинг"

Специалност Международен туристически бизнес, ОКС "магистър"

катедра "Икономика и организация на туризма"

Специалност Международен бизнес, ОКС "магистър"

катедра "Международни икономически отношения"