Бизнес информационни системи, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

Целта на обучението по специалността е подготовка на специалисти, имащи фундаментални знания по икономика и солидни познания по информационни системи като средство за управлението на организацията и ефективното използване на информационните и комуникационните технологии за достигане на конкурентно предимство в бизнеса. Дават се задълбочени познания в областта на икономиката, компютърните науки, както и умения за приложението им.


Фундаментални и специалнизнания и умения се формират посредством учебните дисциплини:

 • Микроикономика;
 • Макроикономика;
 • Основи на управлението;
 • Финанси;
 • Теория на счетоводството;
 • Основи на правото;
 • Маркетинг;
 • Статистика;
 • Икономика на предприятието;
 • Математика;
 • Компютърни архитектури;
 • Операционни системи;
 • Компютърни мрежи и комуникации;
 • Проектиране на информационни системи;
 • Бази от данни;
 • Алгоритмизация и програмиране;
 • Приложно програмиране;
 • Планиране и управление на сигурността на информационните системи;
 • Web технологии;
 • Корпоративни информационни системи;
 • Управление на IT проекти;
 • Софтуерен бизнес;
 • Среди за разработка и др.

Завършилите тази специалност получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Бизнес информационни системи".

Какво може да се работи след завършване?

В специалността се подготвят специалисти, които притежават знания и умения за работа като:

 • разработчици на системи за управление на фирмите;
 • системни анализатори;
 • мениджъри на IT проекти;
 • бизнес анализатори;
 • специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи за крайни потребители;
 • системни администратори;
 • консултанти по услуги за клиенти;
 • специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти;
 • Web разработчици и дизайнери и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Водеща специалността катедра е "Информатика".

Преподавателите от катедрата можете да видете от тук.

Колко студенти се обучават в специалността в момента?

Първият прием по специалността е през 2007/2008 г. и в момента по нея се обучават:

 • 59 в първи курс
 • 34 във втори курс

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност са:

- Математика
- География на България
- Български език и литература