Информатика, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

Целта на обучението по специалността е подготовка на специалисти, имащи солидни познания по компютри, софтуер и информационни технологии и тяхното приложение.

Специални знания и умения се формират посредством учебните дисциплини:

 • Програмиране и структури от данни
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Компютърни архитектури
 • Операционни системи
 • Компютърни мрежи и комуникации
 • Бази от данни
 • Проектиране на информационни системи
 • Софтуерни технологии
 • Web технологии
 • Компютърна графика
 • Визуални среди за програмиране
 • Логическо и функционално програмиране
 • Интелигентни системи

Завършилите тази специалност получават диплом за бакалавър, специалност "Информатика".

Какво може да се работи след завършване?

В специалността се подготвят специалисти, които притежават знания и умения за работа като:

 • програмисти, разработващи системен и приложен софтуер в различни сфери;
 • проектанти на информационни системи за бизнеса и офиса;
 • системни аналитици, участващи в проучването, разработването и поддържането на информационни системи за бизнеса и офиса;
 • администратори на бази от данни;
 • администратори на компютърни мрежи;
 • системни администратори;
 • мениджъри на информационни системи;
 • компютърни консултанти;
 • специалисти по поддържане и развитие на компютърни системи за крайните потребители;
 • експерти по проектиране и програмиране и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Водеща специалността е катедра "Информатика".

Преподавателите от катедрата може да видите от тук.

Колко студенти се обучават по специалността в момента?

В момента се обучават 350 студенти по специалността:

 • 93 в първи курс
 • 57 във втори курс
 • 88 в трети курс
 • 93 в четвърти курс

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност са:

- Математика
- География на България
- Български език и литература