Петя Петрова


Поща i-center@ue-varna.bg
Телефон 0882/ 16 5678; 0887/ 671 601;
Кабинет 62
Приемно време Кабинет: 62, , 09:00-15:00
Почивка 12:00-12:30
Дейности Офис мениджър в ЦИПНИКТ; Администратор на Тестов център; Цялостната организация и провеждане на електронни кандидатстудентски, семестриални, държавни изпити и тестове за текущ контрол.