х. ас. Йордан Недев


Поща yordan_nedev@ue-varna.bg

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови изследвания Курс 2 Редовно обучение Специалност МАРКЕТ.