Х.АС. ЙОРДАН НЕДЕВ


Поща yordan_nedev@ue-varna.bg

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Курс 2 Редовно обучение Специалност МАРКЕТ.