University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Antoaneta Stoyanova, PhD

Assoc. Prof. Antoaneta Stoyanova, PhD

Assoc. Prof. Antoaneta Stoyanova, PhD

317в

+359882164545

a.stoyanova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Friday, 10:15-12:15

Office hours for students

Friday, Office 317B: 09:15-10:15

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/rxn-wbnp-qvu, 11:00-12:00

Pending exam dates

27 Oct 2023, Office 317B: 09:15-10:15

01 Dec 2023, Office 317B: 09:15-10:15

Subject Year and Programme
Commodity Exchanges Year 4, СМД (Full-time)
Quality Assurance Systems Year 5, КЕС
Quality Assurance Systems Year 5, КЕС-СНУ
Customs Activity Year 3, СМД (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 2-317 Lecture Commodity Exchanges 18
Thursday
11:15 13:00 2-220 Lecture Customs Activity 16, 17
Friday
07:30 09:00 H-214 Seminar Customs Activity 17
2023-11-09 (Thursday)
13:30 16:00 2-217 Lecture Quality Assurance Systems 16, 17
2023-11-10 (Friday)
10:15 13:00 H-211 Lecture Quality Assurance Systems 16, 17
15:15 17:00 319 Seminar Quality Assurance Systems 16, 17
2023-11-14 (Tuesday)
16:15 19:00 2-320 Lecture Quality Assurance Systems 16, 17
2023-11-15 (Wednesday)
08:15 11:00 127В Lecture Quality Assurance Systems 16, 17
11:15 13:00 53 Seminar Quality Assurance Systems 16, 17
2023-11-22 (Wednesday)
08:15 11:00 2-318 Lecture Quality Assurance Systems 16, 17
2023-11-27 (Monday)
08:15 11:00 2-314 Lecture Quality Assurance Systems 16, 17
2023-11-28 (Tuesday)
13:30 16:00 319 Lecture Quality Assurance Systems 16, 17
2023-11-29 (Wednesday)
08:15 10:00 2-318 Lecture Quality Assurance Systems 16, 17
10:15 13:00 2-315 Seminar Quality Assurance Systems 16, 17
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Commodities Science and Customs Activity Commodity Exchanges 4 18 1-55 11.01.2024 13:00 - 14:00
Quality and Expert Examination of Commodities Quality Assurance Systems 5 16 1-56 13.01.2024 10:00 - 11:00
Quality and Expert Examination of Commodities- ESM Quality Assurance Systems 5 17 1-56 13.01.2024 10:00 - 11:00
Commodities Science and Customs Activity Customs Activity 3 16 1-55 29.01.2024 13:00 - 14:00
Commodities Science and Customs Activity Customs Activity 3 17 1-55 29.01.2024 14:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
The 28th International Maritime Lecturs Association Conference (IMLA 28) & The 33th International Maritime English Conference (IMEC 33), 6th-9th September 2023, Varna, Bulgaria : Conference Proceedings, Varna : Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2023, 239-246., ISBN(онлайн) 978-619-7428-96-4
Доклад 2023
28th International Maritime Lecturs Association Conference (IMLA 28) & 33th International Maritime English Conference (IMEC 33), 6th-9th September 2023, Varna, Bulgaria, Varna, Bulgaria : Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2023, 231-238., ISBN(онлайн) 978-619-7428-96-4
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023 June 14th-16th, 2023 Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy: Conference Proceedings, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 58-64., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Студия 2023
Handbook of Research on Quality and Competitiveness in the Healthcare Services Sector, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 1-21., ISBN(печатно) 978-166-8481-03-5, ISBN(онлайн) 978-166-8481-04-2 / DOI 10.4018/978-1-6684-8103-5.ch001 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 64-76., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Научни трудове на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 289-304., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 153-162.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 11-18.
Overview of all publications