University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Todor Dyankov PhD

Chief Assist. Prof. Todor Dyankov PhD

Chief Assist. Prof. Todor Dyankov PhD

427

0882164620

todordyankov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 427: 11:00-13:00

Friday, Office 427: 10:00-12:00

Pending exam dates

28 Mar 2022, Office 427: 11:00-12:00

18 Apr 2022, Office 427: 11:00-12:00

Type Year Publication
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 211-229. ., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 141-149. ., ISSN(печатно) 2738-893X
Статия 2021
Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu. Economy Series, Târgu Jiu, Romania : Academica Brâncuşi Publ., 2021, 5, 36 - 41., ISSN(печатно) 1844-7007, ISSN(онлайн) 2344-3685
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 82-92.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 53-59.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 132 - 144.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 550 - 568.
Overview of all publications