University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Dimitria Karadimova PhD

Chief Assist. Prof. Dimitria Karadimova PhD

Chief Assist. Prof. Dimitria Karadimova PhD

431

d.karadimova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 431: 10:15-12:15

Wednesday, Office 431: 09:00-11:00

Pending exam dates

29 Mar 2023, Office Н-203: 11:00-

26 Apr 2023, Office Н-203: 11:00-

Subject Year and Programme
Informatics Year 1, СО (Full-time)
Informatics Year 1, СФ (Full-time)
Informatics Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Business Statistics Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Social Statistics Year 3, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 H-214 Seminar Informatics 19
13:30 15:00 H-209 Lecture Business Statistics 6
Tuesday
08:15 10:00 H-214 Seminar Informatics 21
13:30 15:00 H-203 Seminar Social Statistics 24
Wednesday
11:15 13:00 50 Seminar Informatics 22
Thursday
08:15 10:00 H-214 Seminar Informatics 18
11:15 13:00 H-202 Seminar Business Statistics 6
Friday
09:15 11:00 438 Seminar Informatics 24
11:15 13:00 H-202 Lecture Social Statistics 24
13:30 15:00 51 Seminar Informatics 20
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 74-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 136-145., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 129-136., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 146-156., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists, 10, 2021, 1, 105-113.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 63-70.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 184 - 191.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 224.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 273 - 283.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Overview of all publications