University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Dimitria Karadimova PhD

Chief Assist. Prof. Dimitria Karadimova PhD

Chief Assist. Prof. Dimitria Karadimova PhD

431

d.karadimova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 431: 11:00-13:00

Friday, Office 431: 09:15-11:15

Pending exam dates

25 Oct 2022, Office 305: 12:00-

22 Nov 2022, Office 319: 12:00-

Subject Year and Programme
Informatics Year 1, СО (Full-time)
Informatics Year 1, СФ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Business Statistics Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Social Statistics Year 3, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
09:15 11:00 H-214 Seminar Informatics 19
15:15 17:00 H-206 Lecture Social Statistics 25
Thursday
09:15 11:00 437 Seminar Introduction to Statistics 5
11:15 13:00 53 Seminar Informatics 20
13:30 15:00 438 Seminar Informatics 18
Friday
11:15 13:00 53 Seminar Business Statistics 6
13:30 15:00 H-203 Seminar Social Statistics 25
Type Year Publication
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists, 10, 2021, 1, 105-113.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 63-70.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 184 - 191.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 224.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 273 - 283.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 193 - 199.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Статия 2009
Известия, сп. на Икономически университет – Варна, 2009, 1, 92-102.
Доклад 2009
Сборник с доклади от първа национална конференция на докторанти по стопански науки и управление “Икономиката на знанието и глобалният прогрес”, София, Изд. ”Авангард прима”, 2009, 59-65.
Overview of all publications