University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Margarita Lambova PhD

Assoc. Prof. Margarita Lambova PhD

Assoc. Prof. Margarita Lambova PhD

311

lambowa@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 311: 08:00-10:00

Subject Year and Programme
Introduction to Statistics Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, СА (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, НИИ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ПИМ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, СМД (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, МИО (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
08:15 11:00 128 Lecture Introduction to Statistics 28, 29, 30, 31, 32, 33
Wednesday
11:15 13:00 303 Seminar Introduction to Statistics 29
Thursday
10:15 13:00 128 Lecture Introduction to Statistics 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
13:30 15:00 303 Seminar Introduction to Statistics 28
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г., Варна: Наука и икономика, 2022, 71-76., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–8575 / DOI 10.53656/str2021-5-5-stat / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-6-1-kri / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 2, 153 - 172., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-2-3-sta / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 4, 2020, 378 - 386., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-81 / Линк
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Студия 2018
Статистика, София : НСИ, 2018, 2, 1 - 31., ISSN(печатно) 2367-5489 / Линк
Студия 2017
Стратегии на образователната и научната политика, 2017, 2, 159 - 174., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Студия 2017
Икономически изследвания, ИИ на БАН, 2017, 2, 172 - 197., ISSN(печатно) 0205-3292 / Линк
Overview of all publications