University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Evgenia Tonkova PhD

Assoc. Prof. Evgenia Tonkova PhD
Office hours for students

Tuesday, Office 515 : 11:15-12:15

Tuesday, Office 515: 16:15-17:15

Each weekday, Office на 19.05.2023: 13:30-15:30

Pending exam dates

02 Mar 2023, Office тестови център: 11:00-12:00

06 Apr 2023, Office тестови център: 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Distribution Management Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Year 2, МТ-Р.ЕЗ (Full-time)
Product Management Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Research in Logistics Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-132 Lecture Product Management 11, 12
Tuesday
08:15 11:00 304 Lecture Distribution Management 11, 12
13:30 16:00 H-210 Lecture Marketing 45
Wednesday
13:30 15:00 2-318 Lecture Marketing Research in Logistics 15
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Business - in English Problem Solving for Business 4 31 1-55 03.05.2023 08:00 - 09:00
International Business - in English Problem Solving for Business 4 32 1-55 04.05.2023 15:00 - 16:00
Marketing And Brand Management Automated Marketing 5 36 1-56 05.05.2023 15:00 - 16:00
Marketing and Brand Management Automated Marketing 5 37 1-56 05.05.2023 15:00 - 16:00
Marketing And Brand Management Automated Marketing 6 62 1-56 05.05.2023 15:00 - 16:00
Marketing And Brand Management Automated Marketing 6 64 1-56 05.05.2023 15:00 - 16:00
Sales Management and Merchandising Trade Logistics and Merchandising 5 32 1-58 19.05.2023 16:00 - 17:00
Sales Management and Merchandising- ESM Trade Logistics and Merchandising 5 33 1-58 19.05.2023 16:00 - 17:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Trade Logistics and Merchandising 6 59 1-58 19.05.2023 16:00 - 17:00
Marketing Graduate Seminar 4 13 1-56 22.05.2023 14:00 - 15:00
Marketing Graduate Seminar 4 14 1-56 22.05.2023 16:00 - 17:00
Marketing Graduate Seminar 4 15 1-56 23.05.2023 11:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 786-794., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2022
INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022 : Online Conference : Proceedings , Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2022, 60-66.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 90., ISBN(печатно) 978-954-21-1112-2
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 13-20., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
XII International Conference on economy, business & society in digitalized environment 2022, University St.Kliment Ohridski , 2022, 395-403., ISBN(печатно) ISBN 978-9989-695-70-4 / Линк
Доклад 2021
New Challenges of Economic and Business Development – 2021 : Post-Crisis Economy : 13th International Scientific Conference : Proceedings, May 13 - 15, 2021, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2021, 309-316.
Доклад 2021
Экономическое развитие в XXI веке: тенденции, вызовы и перспективы : IX Mеждународная научно-практическая конференция "Горизонты России" : Cборник научных трудов, Москва, 23 апреля 2021 г. : Ч. 2, Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2, 2021, 20-24.
Доклад 2021
New Challenges in Economic and Business Development – 2021: Post-Crisis Economy : The 13th International Scientific Conference : Proceedings, May 14, 2021, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics, 2021, 309-316., ISBN(печатно) 978-9934-18-689-9
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 142.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 70 - 79.
Overview of all publications