University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova, PhD

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova, PhD

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova, PhD

113, 424

+359882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 113: 13:30-14:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/jat-vrvz-bsq, 15:00-16:00

Pending exam dates

18 Mar 2024, Office 113: 13:30-15:30

15 Apr 2024, Office 113: 13:30-15:30

Human Resource Management
Human Resources Management in Agribusiness
Innovations in Agribusiness
Marketing
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Business Consulting- ESM Personnel Consulting 5 33 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Business Consulting-OSOA Personnel Consulting 6 54 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Business Consulting-SPF Personnel Consulting 6 63 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Agricultural Business Human Resources Management in Agribusiness 3 4 1-56 10.06.2024 11:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 09:00 - 11:00 1-319
28.06.2024 09:00 - 11:00 1-319
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 476-491., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 25-44., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 111-122., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 93-103., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 134-143.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 116-125.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 90-97.
Overview of all publications